Articles

co je slimák?

slimák je jednotka hmotnosti v americkém společném systému jednotek, kde libra je jednotka síly. Libra je tedy jednotka hmotnosti, protože hmotnost je definována jako gravitační síla na objektu. Zatímco Libra síla a libra hmotnost jsou široce používané jednotky pro obchod ve Spojených státech, jejich použití je silně odrazováno ve vědecké práci. Standardními jednotkami pro většinu vědecké práce jsou jednotky SI.,

newton, může být viděn být síla potřebná k urychlení 1 kg hmoty na 1 m/s2. K urychlení na 1 kg hmotnosti při 9.8 m/s2 by vyžadovalo 9.8 newtonů, tak na Zemi hmotnosti 1 kg je 9.8 newtonů. Podobně, libra může být viděn být síla potřebná k urychlení 1 slimák hmoty na 1 ft / s2. Protože gravitační zrychlení v NÁS běžných jednotek 32,2 ft/s2, z toho vyplývá, že hmotnost jednoho slimáka je 32.2 liber.,

Srovnání slug a libra je jasné, proč je velikost libra je více praktické pro obchod. Při přesnosti dosažitelné v současné vědecké práci je však nežádoucí mít hmotnost objektu jako standardu, protože hodnota g se měřitelně mění v různých bodech na Zemi. Je mnohem lepší mít standard z hlediska hmotnosti., Standardní kilogram je masovou referencí pro vědeckou práci.

Tyto demonstrační objekty byly fotografovány v Zig Páv je vynikající demonstrační laboratoř na University of Utah v Salt Lake City.

Výpočet hmotnosti