Måned: september 2020

Articles

Fregne

dannelsen av fregner er forårsaket av eksponering for sollys. Eksponering for UV-B-stråling aktiverer melanocytter å øke melanin produksjonen, noe som kan føre til fregner til

Articles

PMC (Norsk)

G&H Hvor lenge pasienter med gastroøsofageal reflukssykdom vanligvis bo på proton pumpen inhibitor terapi? JP Pasienter med gastroøsofageal reflukssykdom (GERD), som er alvorlig (dvs. det

View More