Articles

Antagonist

definitie van Antagonist

in de literatuur is een antagonist een karakter, groep karakters of andere kracht die een obstakel vormt of in direct conflict is met de protagonist. De antagonist is meestal een personage die een doel dat het doel van de protagonist verzet en zal proberen om de protagonist te stoppen van het krijgen van wat hij of zij wil.

het woord” antagonist “komt uit het Grieks voor” een concurrent, rivaal of tegenstander.,”In het Grieks zijn de delen van de woorden” anti -“, wat “tegen” betekent en “agonizesthai”, wat “strijden voor een prijs” betekent.”

verschil tussen Antagonist en Villain

de definitie van antagonist stelt dat dit Karakter of de personages werkt in tegenstelling tot de protagonist. Dit betekent echter niet dat de antagonist noodzakelijkerwijs een schurk is of dat de motieven van de antagonist inherent slecht zijn., Bijvoorbeeld, de protagonist van een verhaal kan een persoon ten onrechte beschuldigd van een misdaad die op de vlucht is; de chef van de politie fungeert als een antagonist in het verhaal niet omdat hij een “slechterik” is, maar omdat zijn doel het tegenovergestelde is van het doel van de protagonist, en hij zal obstakels voor de protagonist presenteren. Een schurk, aan de andere kant, is een karakter met kwade bedoelingen. Hoewel niet elke antagonist een schurk is, is het over het algemeen waar dat alle schurken antagonisten zijn van de hoofdpersoon.,

veelvoorkomende voorbeelden van Antagonist

We zijn allemaal bekend met voorbeelden van antagonisten in ons eigen leven—een antagonist is elke persoon die ons ervan weerhoudt te krijgen wat we willen. De antagonist kan een zeer kleine of zeer grote rol spelen in ons leven. Overweeg de volgende situaties:

  • u staat in de rij voor een promotie. Een vriend van je krijgt de baan.
  • iemand snijdt je af als je naar je werk rijdt, waardoor je te laat komt.
  • het testament van je grootmoeder wordt gelezen, en je vervreemde broer heeft alles geërfd., Je had al plannen gemaakt voor het geld dat je oma je vertelde dat je zou erven.

significantie van Antagonist in literatuur

bijna alle literatuurwerken bevatten ten minste één antagonist. Conflict is een belangrijk aspect van het vertellen van verhalen, en de aanwezigheid van een antagonist is meestal de belangrijkste bron van conflicten. Als de protagonist in staat was om alles wat hij of zij verlangde gemakkelijk te krijgen, zou er geen echt verhaal te vertellen., Daarom is de handeling van de antagonist om tegen een protagonist te werken of obstakels voor de protagonist te creëren een belangrijk element in de meeste literatuur. Er kan meer dan één antagonist zijn in een literair werk, en sommige personages kunnen tijdelijk functioneren als antagonisten, zelfs als ze over het algemeen werken naar hetzelfde doel en/of aan dezelfde kant als de protagonist.

Er zijn een paar verschillende typen antagonisten:

  • individuele karakters-dit is vaak het gemakkelijkst te identificeren type antagonist, en is een persoon die in tegenstelling tot de protagonist handelt.,
  • groepen van mensen en instellingen—groepen van mensen, zoals een kliek op school, of instellingen, zoals een religieuze groep of Spionage organisatie, kunnen handelen in tegenstelling tot de protagonist.
  • karakterfouten binnen de protagonist-soms heeft een protagonist een duidelijke fout die hem of haar ervan weerhoudt het hoofddoel te bereiken. Dit kan de vorm aannemen van een moreel falen of gebrek aan noodzakelijke bekwaamheid.
  • externe, onpartijdige kracht-natuurrampen kunnen optreden als antagonisten, zoals tornado ‘ s of orkanen., Maatschappelijke krachten kunnen ook antagonisten zijn, zoals normen die karakters van economische vooruitgang of uit bepaalde relaties houden.

voorbeelden van Antagonist in de literatuur

Voorbeeld # 1

dus de tijden waren aangenaam voor de mensen daar
totdat uiteindelijk één, een duivel uit de hel,
zijn kwaad in de wereld begon te werken.,Grendel was de naam van deze grimmige demon die rond de marsen spookt en rond de heide en de verlaten vennen raast; hij had een tijd in ellende gewoond tussen de verbannen monsters, Cain ‘ s clan, die de Schepper had verboden en veroordeeld als verschoppelingen.

(Beowulf zoals vertaald door Seamus Heaney)

Grendel is een monster in de meest letterlijke zin, en fungeert als de eerste antagonist in het Oud-Engelse epos Beowulf. Zoals de verteller uitlegt, het leven van de Ring-Denen waren vrij kalm totdat Grendel arriveerde om ravage aan te richten., Grendel ‘ s verschijning zorgt ervoor dat de hoofdpersoon, Beowulf, om uit te gaan en te vechten.

Voorbeeld # 2

I hate the Moor,
en men denkt in het buitenland dat ‘twixt my sheets
hij heeft gedaan mijn kantoor. Ik weet niet of ’t Waar is,
maar ik, voor louter achterdocht in dat soort,
zal doen als voor zekerheid. Hij houdt me goed vast.hoe beter zal mijn doel werken op hem …
Ik heb ‘ t. het is veroorzaakt! Hel en nacht moeten deze monsterlijke geboorte naar het licht van de wereld brengen.,

(Othello van William Shakespeare)

Iago is een van de beroemdste schurken van William Shakespeare. In dit antagonistische voorbeeld werkt Iago niet alleen om verschillende redenen tegen Othello, maar heeft het inderdaad kwade bedoelingen. Iago ’s jaloezie van Othello hebben opgedaan een promotie en naar verluidt slapen met Iago’ s vrouw zet in beweging de rest van de gebeurtenissen van het spel. In dit fragment legt Iago uit dat hij het gerucht over Othello en Iago ‘ s vrouw heeft gehoord en dat hij een plan heeft gemaakt om Othello neer te halen.,

Voorbeeld # 3

en vervolgens werden de onteigenen West–getrokken uit Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico; uit Nevada en Arkansas families, stammen, afgestoft, tractored out. Wagenladingen, karavanen, daklozen en hongerige; twintig duizend en vijftig duizend en honderd duizend en tweehonderd duizend. Ze stroomden over de bergen, hongerig en rusteloos …

(The Grapes of Wrath van John Steinbeck)

Dit is een voorbeeld van antagonist waarin de tegengestelde kracht een natuurlijk fenomeen is., Steinbeck schreef zijn roman The Grapes of Wrath in reactie op de gebeurtenissen die hij zag gebeuren na de Dust Bowl van de jaren 1930. zoals vermeld in het bovenstaande fragment, de stofstormen en droogte die zich in de Verenigde Staten in deze periode getroffen vele tientallen of zelfs honderdduizenden mensen.

Voorbeeld # 4

uiteindelijk kondigt de partij aan dat twee en twee vijf waren, en je moet het geloven. Het was onvermijdelijk dat ze vroeg of laat die claim zouden maken: de logica van hun standpunt eiste dat., Niet alleen de geldigheid van de ervaring, maar het bestaan zelf van de externe werkelijkheid werd stilzwijgend ontkend door hun filosofie.

(1984 door George Orwell)

De partij in George Orwell ‘ s 1984 is een voorbeeld van antagonist waarbij de tegenstander een volledige instelling is. In deze dystopie wordt de partij vertegenwoordigd door het beeld van Big Brother, maar de partij is verder gezichtsloos en relatief anoniem. Het werkt tegen alle burgers van Oceanië., Wanneer de hoofdpersoon van de roman, Winston Smith, ontdekt de volledige verschrikkingen van de partij die hij handelt om haar ondergang te brengen. In het bovenstaande uittreksel, Winston beseft hoe verderfelijk het dogma van de partij is en dat ongeacht het gebrek aan logica, wat de partij zegt moet worden aanvaard als waarheid. Winston probeert dan als individu tegen deze instelling te vechten.

Voorbeeld # 5

” Life is a game, boy. Het leven is een spel dat men volgens de regels speelt.”
” Ja, meneer. Ik weet dat het zo is. Ik weet het.”Game, my ass. Wat een spel., Als je aan de kant staat waar alle hot-shots zijn, dan is het een spel, oké—dat geef ik toe. Maar als je aan de andere kant komt, waar er geen hot-shots zijn, wat is er dan een spel over? Niets. Geen spel.

(The Catcher in the Rye door J. D. Salinger)

net als in 1984 is de antagonist in the Catcher in the Rye de instelling van de samenleving. In dit fragment probeert de leraar van Holden Caulfield hem te vertellen dat hij volgens de regels van de samenleving moet spelen om vooruit te komen. Echter, Holden is minachtend van het idee van dit spel, en van de samenleving in het algemeen., Hij ziet de algemene doelen van de samenleving als tegenstrijdig aan zijn eigen doelen.

Test uw kennis van Antagonist

1. Welke van de volgende uitspraken in de juiste antagonist definitie?A. een kwaadaardig karakter dat handelt uit wrok om de protagonist te dwarsbomen.een Karakter of andere kracht die de protagonist tegenwerkt.een personage dat samen met de protagonist werkt aan een gemeenschappelijk doel.,

Answer to Question #1 Show>

2. Which of the following act as an antagonist in L. Frank Baum’s The Wizard of Oz?
A., De tornado, omdat het de uitdagingen in gang zet die Dorothy moet aangaan.B. De Boze Heks van het Westen, omdat ze Dorothy en haar vrienden probeert te vermoorden.C. The Wizard of Oz, omdat hij een obstakel op Dorothy ‘ s pad zet op haar zoektocht naar huis, namelijk het verslaan van de boze heks.

D., All of the above

Answer to Question #2 Show>

3. In Harry Potter and the Deathly Hallows, by J. K., Rowling, de hoofdpersoon Harry Potter en zijn goede vriend Hermelien Granger zijn het opsporen van objecten genaamd Gruzielementen. Halverwege de zoektocht, Harry raakt geobsedeerd met het opsporen van een andere set van objecten genaamd de Deathly Hallows. Hermelien houdt niet van dit idee, zoals ze hier laat zien:

” Harry, Dit is geen spel, Dit is geen oefening! Dit is het echte werk, en Perkamentus liet je heel duidelijke instructies: vind en vernietig de Gruzielementen!, Dat symbool betekent niets, vergeet de Relieken van de dood, we kunnen het ons niet veroorloven om op een zijspoor gezet te worden— “

Is Hermelien een antagonist in dit geval?

A. nr. Ze is Harry ‘ s goede vriendin en daarom wil ze alleen het beste voor hem.
B. nr. Hermelien en Harry werken uiteindelijk naar hetzelfde doel, en daarom kan ze geen antagonist zijn.
C. Ja. Harry is de hoofdpersoon en dus wanneer een ander personage probeert zijn doelen te dwarsbomen, dat karakter is op zijn minst tijdelijk een antagonist, zoals Hermelien is in dit geval.,

Answer to Question #3 Show>