Månad: december 2020

Articles

clo2 förening namn

kobolt(III)klorit Co(ClO2) 3 Molmassa, Molekylvikt det är ett oxidationsmedel, kunna överföra syre till en mängd olika substrat, samtidigt få en eller flera elektroner via oxidation-reduktion

View More