Articles

Motocykl Handbook

×

Google™ Translate Disclaimer

strona internetowa Departamentu pojazdów silnikowych (DMV) wykorzystuje Google™ Translate do automatycznego tłumaczenia swoich stron internetowych. Niniejsze narzędzie do tłumaczenia jest udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i dla wygody. Google ™ Translate jest bezpłatną usługą innych firm, która nie jest kontrolowana przez DMV., DMV nie jest w stanie zagwarantować dokładności tłumaczenia dostarczonego przez Google™ Translate i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładne informacje lub zmiany w formatowaniu Stron wynikające z korzystania z aplikacji do tłumaczenia.

strony internetowe aktualnie w języku angielskim na stronie DMV są oficjalnym i dokładnym źródłem informacji o programie i usług oferowanych przez DMV. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutków prawnych dla zgodności lub egzekwowania., Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania związane z informacjami zawartymi w przetłumaczonej witrynie internetowej, prosimy o zapoznanie się z wersją angielską.

następujące strony umieszczone na stronie DMV nie mogą być przetłumaczone za pomocą Google™ Translate:

  • formularze
  • publikacje
  • lokalizacje biur terenowych
  • Aplikacje Online
Ok