Articles

Proefbalans


Wat is een proefbalans?

een proefsaldo is een rapport dat de saldi van alle grootboekrekeningen van een onderneming op een bepaald moment weergeeft., De rekeningen weerspiegeld op een proefbalans zijn gerelateerd aan alle belangrijke accountingaccounting accounting is een term die het proces beschrijft van het consolideren van financiële informatie om deze duidelijk en begrijpelijk te maken voor alle posten, met inbegrip van vermogenstypen van Vermogensgebruikte soorten activa omvatten vlottende, vaste, materiële, immateriële, operationele en niet-operationele. Het correct identificeren en, passiva, eigen vermogen, inkomsten, uitgaven vaste en variabele Kostenkosten is iets dat kan worden ingedeeld op verschillende manieren, afhankelijk van de aard ervan., Een van de meest populaire methoden is classificatie volgens, winsten, en verliezen. Het wordt in de eerste plaats gebruikt om het saldo van de debiteuren en credits boekingen uit de transacties geregistreerd in het grootboek op een bepaald moment in de tijd te identificeren.

Hieronder is een voorbeeld van de proefbalans van een bedrijf:

naast foutdetectie is de proefbalans voorbereid om de nodige aanpassingen aan het grootboek te maken. Het wordt opnieuw voorbereid nadat de aanpassingen zijn geplaatst om ervoor te zorgen dat de totale afschrijvingen en credits nog steeds in evenwicht zijn., Het is geen officiële financiële statementdrie financiële Statementsde drie financiële staten zijn de winst-en verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Deze drie kernverklaringen zijn. Het wordt meestal intern gebruikt en wordt niet gedistribueerd aan mensen buiten het bedrijf.

wat bevat een proefbalans?

een proefsaldo bevat een lijst van alle totalen van grootboekrekeningen. Elke rekening dient een rekeningnummer, een beschrijving van de rekening en het uiteindelijke debet – /creditsaldo te bevatten., Bovendien moet de uiterste datum van de boekhoudperiode worden vermeld.de boekhoudcyclus is het holistische proces van het registreren en verwerken van alle financiële transacties van een onderneming, vanaf het moment waarop de transactie waarvoor het verslag wordt opgesteld. Het belangrijkste verschil met het grootboek is dat het grootboek alle transacties per rekening toont, terwijl het proefsaldo alleen de rekeningtotalen toont, niet elke afzonderlijke transactie.

ten slotte, als sommige aanpassingen zijn ingevoerd, moet dit worden weerspiegeld in een proefbalans., In dit geval moet het de cijfers vóór de aanpassing, de aanpassing vermelding, en de saldi na de aanpassing weer te geven.

niet-detecteerbare fouten in een proefbalans

een proefbalans kan de wiskundige onnauwkeurigheid van het grootboek traceren. Er zijn echter een aantal fouten die niet door dit rapport kunnen worden gedetecteerd:

  • fout van weglating: de transactie is niet in het systeem ingevoerd.
  • Fout bij oorspronkelijke boeking: de double entry-transactie omvat de verkeerde bedragen aan beide zijden.,
  • fout bij het terugdraaien: wanneer een dubbele boeking met de juiste bedragen is ingevoerd, maar de te debiteren rekening wordt gecrediteerd en de te crediteren rekening wordt gedebiteerd.
  • Principefout: de ingevoerde transactie is in strijd met de grondbeginselen van de boekhouding. Bijvoorbeeld, het ingevoerde bedrag was correct en de juiste kant werd gekozen, maar het type van een rekening was verkeerd (bijvoorbeeld, onkostenrekening in plaats van aansprakelijkheidsrekening).
  • Commissiefout: het bedrag van de transactie is correct, maar de rekening is onjuist gedebiteerd of gecrediteerd., Het is vergelijkbaar met de hierboven beschreven hoofdfout, maar de fout van de Commissie is meestal het gevolg van toezicht, terwijl de hoofdfout het gevolg is van een gebrek aan kennis van de boekhoudbeginselen. Met de gratis cursus van CFI kunt u de grondbeginselen van Accounting leren!

extra middelen

CFI is de officiële leverancier van de financiële modellering & Valuation Analyst (FMVA)®Fmva® CertificationJoin 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, J. P. Morgan, en Ferrari aanwijzing voor financiële analisten., Vanaf hier raden we u aan uw kennis en begrip van meer corporate finance-onderwerpen verder uit te bouwen, zoals:

  • Hoe zijn de 3 financiële overzichten met elkaar verbonden hoe zijn de 3 financiële overzichten met elkaar verbonden? We leggen uit hoe de 3 financiële overzichten aan elkaar te koppelen voor financiële modellering en
  • boekhouder boekhouder de primaire taak van een boekhouder is het bijhouden en registreren van de dagelijkse financiële gebeurtenissen van het bedrijf., Een boekhouder is verantwoordelijk voor het registreren en onderhouden van financiële transacties van een bedrijf, zoals aankopen, uitgaven, omzet, facturen en betalingen.
  • balans balans de balans is een van de drie fundamentele financiële overzichten. Deze verklaringen zijn de sleutel tot zowel financiële modellering als accounting
  • Accounting Basiscursus