Articles

Wtyczka Punctal

jeśli wtyczki punctal są przynajmniej częściowo skuteczne, termiczna, elektryczna lub radiofrekwencyjna (RF) kauteryzacja puncti może być wykonywana przy sedacji miejscowej. RF kauteryzacja jest zabiegiem biura elektrochirurgii, które mogą być wykonywane przez okulistę okulistycznego za pomocą hyfrekatora. Przed kauteryzacją chirurg testuje skuteczność miejscowego sedacji. W zależności od rodzaju i głębokości kauteryzacji, jest skuteczny przez kilka miesięcy do kilku lat, w tym czasie puncta może ewentualnie odrodzić się i ponownie otworzyć. W takim przypadku kauteryzację można powtórzyć., Początkowo oferuje całkowite zamknięcie kanału. Eliminuje to również potrzebę wtyczki punctal. Wykonuje się ją dla jednej puncta na każde spotkanie. W zależności od potrzeby można to ostatecznie zrobić dla wszystkich czterech puncta.

kauteryzacja może spowodować tymczasowe zaczerwienienie na kilka godzin, które jest spowodowane przez unikalne użycie osłony ochronnej na oko. Każda trwała wrażliwość w wyniku tej okładki może być odwrócona za pomocą krótkotrwałego stosowania steroidowych kropli do oczu, takich jak te zawierające loteprednol.