Articles

NH3 Lewis struktur, molekylär geometri, hybridisering, bindningsvinkel & form

ammoniak är en färglös förening, som används för att göra gödselmedel. Det är en stabil hydrid bildad av ett kväve och tre väteatomer. Molekylen har en skarp lukt. Det kan bilda en NH4 + ion genom att acceptera en proton. I det här blogginlägget kommer vi att lära oss om Lewis dot-strukturen, elektrongeometri och molekylär geometri för denna molekyl.,

namn på molekyl ammoniak / Kvävetrihydrid ( NH3)
ingen av valenselektroner i molekylen 8
hybridisering av NH3 SP3 hybridisering
bindningsvinklar 107 grader
molekylär geometri av NH3 trigonal pyramidal

och för att förstå Lewis-strukturen måste vi först ta reda på hur det fungerar.valenselektroner i denna molekyl., Elektroner i atomens yttersta skal kallas valenselektroner och är avgörande för eftersom de är ansvariga för att bilda bindningar såväl som molekylens struktur.

innehåll

valenselektroner av NH3 ( ammoniak)

kväve är ett Grupp 15-element och har fem elektroner i sitt yttre skal. Däremot är väte ett Grupp 1-element och har endast 1 valenselektron i sitt yttre skal. För att få det totala antalet valenselektroner kommer vi att lägga upp valenselektronerna för båda dessa atomer.,

kväve – 5 valenselektroner

väte – 1 elektron, men eftersom det finns 3 väteatomer kommer vi att multiplicera det med 3, Det finns tre valenselektroner av alla väteatomer.

Totalt antal valenselektroner-5 + 3

= 8 Valens

ammoniak eller NH3 har totalt 8 valenselektroner.

NH3 Lewis struktur

Lewis struktur av en molekyl hjälper till att förstå elektrongeometri, molekylär geometri, polaritet och andra sådana egenskaper med lätthet., Det är en bildrepresentation av arrangemanget av valenselektroner runt de enskilda atomerna i molekylen. De elektroner som bildar bindningar kallas bindning par elektroner, medan de som inte bildar några bindningar kallas nonbonding par elektroner eller ensamstående par elektroner.

punkter används för att visa valenselektronerna, medan linjerna för att representera bindningar i strukturen. Här är steg-för-steg-proceduren för att förstå Lewis-strukturen i NH3.

nu när vi känner till valenselektronerna för molekylen kan vi förutsäga dess Lewis-struktur., Väteatomer tar aldrig den centrala positionen, så vi kommer att placera kväveatomen i mitten.

placera alla väteatomer runt kväveatomen och valenselektronerna för båda atomerna så här.

varje väteatom behöver bara en elektron för att bli stabil, eftersom det är ett undantag från oktettregeln. Kväve kommer att dela tre av dess valenselektroner för att bilda en stabil struktur.

således finns det tre enkla bindningar som bildas mellan kväve-och väteatomer, och det finns ett par nonbonding elektroner på kväveatomen.,

NH3 molekylär geometri

ammoniak har en tetrahedral molekylär geometri. Alla väteatomer är anordnade symmetriskt runt kväveatomen som bildar basen, och de två nonbonding elektroner bildar spetsen som gör den molekylära geometrin av NH3 trigonal pyramidal.

NH3 Hybridisering

kväveatomen har den elektroniska konfiguration av 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1. När det delar elektronerna med väteatomer, en s-orbital och tre p-orbitaler hybridisera och överlappar med s orbitaler av en väteatom för att bilda sp3 hybridisering.,

ammoniak eller NH3 har således SP3-hybridisering.

NH3 Bindningsvinklar

det finns tre enkelbindningar och ett ensamstående par elektroner i NH3-molekylen. Den har en molekylär geometri av trigonal pyramidal som också ser ut som en förvrängd tetrahedral struktur. Formen är förvrängd på grund av de ensamma paren av elektroner. Detta par utövar repulsiva krafter på bindningspar av elektroner. Även om bindningsvinkeln bör vara 109,5 grader för trigonal pyramidal molekylär geometri, minskar den till 107 grader på grund av det ensamma paret på kväveatomen.,

avslutande anmärkningar

ammoniak är en stabil binär hydrid med en Trigonal Pyramidal molekylär geometri och SP3 hybridisering. Den har bindningsvinklar på 107 grader och en elektrongeometri av tetraedrisk. För att veta mer om dess polaritet, läs vår blogg om polaritet.