Articles

Principal vs. Princippet


Principal vs. Princippet Definitioner

Hovedstol, som kan bruges som et adjektiv eller substantiv, formidler betydningen af “primær” eller “chef.”For eksempel kan der være” hovedopgaver “(adjektivbrug), som en medarbejder skal sørge for før andre, og” skoler har rektorer ” (navneord). Principal har også en alternativ betydning som substantiv. Det kan henvise til “hoveddelen” af et lån — dvs.ikke renterne — som i, “Anvend de ekstra $50 i denne måneds pantebetaling mod hovedstolen.,”

i mellemtiden er princippet kun et substantiv, der henviser til en regel, lov eller generel sandhed (f.eks.

denne video forklarer tydeligt forskellen mellem princip og principal:

anvendelse

det kan være vanskeligt at vide, hvornår man skal bruge principal vs. principal. Nogle husker forskellen ved hjælp af kloge, mindeværdige sætninger:

  • “det vigtigste alfabetiske princip placerer a før E.”
  • “skolelederen er min ven.,”

andre fokuserer på sondringen, at principper kan bruges i flertallet, men hovedstolen bruges normalt kun i entalform. Denne strategi, når den bruges som en hurtig regel, kan ofte føre til fejl. Ikke kun princippet, der ofte forekommer i ental, men i flertal “principals” er også relevant, når du skriver om flere personer, der hver har en primær rolle, hvis holdning om fællesskabsrettens forrang ikke er i konflikt med en anden lignende stilling (fx, “Den skoleledere samlet til et møde, men forstanderens ikke deltage.”).