Articles

Principal vs Principal (Svenska)


Principal vs Principal Definitions

Principal, som kan användas som adjektiv eller substantiv, förmedlar betydelsen av ”primär” eller ”chef.”Till exempel kan det finnas” huvudsakliga uppgifter ”(adjektiv användning) som en anställd måste se till innan andra, och” skolor har huvudmän ” (substantiv användning). Rektor har också en alternativ betydelse som ett substantiv. Det kan hänvisa till” chief del ”av ett lån — dvs, inte ränta — som i,” tillämpa extra $50 i denna månads inteckning betalning mot huvudmannen.,”

under tiden är principen bara någonsin ett substantiv som refererar till en regel, lag eller allmän sanning (t.ex. matematikens regler eller principer).

den här videon förklarar tydligt skillnaden mellan princip och principal:

användning

det kan vara svårt att veta när man ska använda principal vs principle. Vissa kommer ihåg skillnaden med hjälp av smarta, minnesvärda fraser:

  • ”den huvudsakliga alfabetiska principen placerar A före E.”
  • ”skolans rektor är min kompis.,”

andra fokuserar på skillnaden att principer kan användas i plural, men principal används vanligtvis endast i singulär form. Denna strategi, när den används som en snabb regel, kan ofta leda till fel. Inte bara förekommer principen ofta i singulär form, men plural ”huvudmän” är också lämpligt när man skriver om flera individer, som var och en har en primär roll, vars företräde inte strider mot andras liknande ställning (t.ex. ”skolans huvudmän samlades för ett möte, men superintendenten deltog inte.”).