Articles

Watergate og Forfatningen


Baggrund

Da Richard Nixon trådte tilbage i 1974 i kølvandet på Watergate-skandalen, var det kun anden gang i vores historie, at en rigsretssag mod Præsident var blevet overvejet. Næsten enhver handling, der blev truffet med hensyn til sagen, havde en vis forfatningsmæssig betydning. Dokumentet, der vises her, omhandler et specifikt spørgsmål: skal den særlige anklager i Specialatergate søge en anklage mod den tidligere præsident?,

Det er to sider af et tre-siders notat skrevet for Watergate-Særlige Anklager i August 1974, efter Richard Nixon trådte tilbage Formandskabet og før Præsident Ford tilgivet ham. (Den tredje side tilføjer endnu et element til Pro-tiltalelisten og tilføjer en anden kategori, “forsinkelsesbeslutning.”)

Kontoret for den særlige anklager blev oprettet ved bekendtgørelse i maj 1973 og stod to gange over for spørgsmålet om, hvorvidt man skulle søge en anklage mod Richard ni .on., Første gang var i marts 1974, da grand jury afsagde anklager om syv hvide hushjælpere for mened og hindring af retfærdighed.

Præsident Nixon blev kaldt en “unindicted coconspirator” på det tidspunkt, fordi Watergate Særlige Anklager Leon Jaworski rådgivet grand jury, som efter hans mening en siddende Præsident ikke kunne blive tiltalt. Efter hans opfattelse var House Judiciary Committee det rette organ i henhold til forfatningen til at undersøge beviser vedrørende præsidenten.,

House Judiciary Committee forfulgte sit forfatningsmæssige mandat og udarbejdede fem artikler om forfalskning, hvoraf tre blev godkendt i sommeren 1974. Da præsidenten blev tvunget af Højesteret i August 1974 til at overgive båndoptagelser, der afslørede hans viden om tilsløringen, indrømmede selv hans mest trofaste tilhængere i huset, at de skulle stemme for forfalskning. Den 9. August 1974 fratrådte præsident Richard ni .on formandskabet og blev Borger Richard ni .on.,

for anden gang stod Specialatergate ‘ s særlige anklagemyndighed over for spørgsmålet om, hvorvidt man skulle søge en anklage eller ej. Artikel i, Afsnit 3, Klausul 7 i forfatningen bestemmer, at en person, der er fjernet fra embedet ved forfalskning og overbevisning”, alligevel skal være ansvarlig for anklage, retssag, dom og straf, i henhold til loven.”Men der er ingen retningslinjer i forfatningen om en præsident, der har trukket sig tilbage. Notatet vist her er typisk for andre i denne fil. Det skitserer grunde til og imod at forfølge en anklage mod Richard ni .on., Det er taget fra optegnelser vedrørende Richard M. ni .on, optegnelser fra Specialatergate Special Prosecution Force, Record Group 460.

Dokument

justitsministeriet Notat i Betragtning af Anklageskriftet af Richard M. Nixon Side 1

Optag Gruppe 460 Registreringer af Watergate Særlige Retsforfølgning Kraft National Archives and Records Administration

justitsministeriet Notat i Betragtning af Anklageskriftet af Richard M., Nixon Side 2

Optag Gruppe 460 Registreringer af Watergate Særlige Retsforfølgning Kraft National Archives and Records Administration

Se: Transskription

Artikel Kilde
Grå, Leslie og Wynell Burroughs Schamel. “Forfatningsmæssige spørgsmål: Watatergate og forfatningen .”Social Uddannelse 51, 2 (Februar 1987): 88-90.