Articles

misdrijf Versus misdrijf in Florida


misdaden worden ingedeeld naar Type, en zo Is de straf

de ernst van een misdrijf wordt meestal gebruikt om te bepalen of het is geclassificeerd als een misdrijf of een misdrijf. Alle staten in de Verenigde Staten behandelen misdrijven met een veel grotere ernst dan misdrijven. Voor de classificaties, zelf, zijn er gradaties van strengheid, in termen van de straf van de misdaad. Bijvoorbeeld, een misdrijf van de derde graad wordt anders behandeld dan een misdrijf van de eerste graad., Een eerste graad misdrijf wordt behandeld met meer ernst dan een tweede graad misdrijf.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat wetten zijn geschreven om straffen te geven voor een verscheidenheid aan overwegingen, waaronder het verlies dat kan zijn gebeurd, fysieke schade, motiviatie, en – dit geldt met name voor misdrijven met verlies van mensenlevens of wetten die de georganiseerde misdaad beheersen – of er sprake was van een periode van voorbedachte rade of samenzwering.,

lichte misdrijven worden doorgaans geclassificeerd als misdrijven van kattenkwaad of incidenten waarbij er een gebrek aan geweld is en de economische verliezen laag zijn. Een perfect voorbeeld van een misdrijf is een kleine diefstal. DUI wordt ook geclassificeerd als een misdrijf, maar een dergelijke misdaad kan worden versterkt als er ernstige materiële schade, verwondingen of verlies van het leven is geweest.

misdrijven zijn zo gecategoriseerd vanwege de ernst van het misdrijf, en afhankelijk van de fysieke schade, materiële schade of materiële schade, kan een misdrijf leiden tot een paar jaar proeftijd tot levenslang in de gevangenis, of erger.,

het belangrijkste om te onthouden is dat wanneer je beschuldigd wordt van een misdrijf, je het altijd serieus moet behandelen. Misdrijven kunnen resulteren in een minder zware straf, maar in veel staten, waaronder Florida, hoe vaker u veroordeeld voor hetzelfde type misdrijf misdrijf, hoe waarschijnlijker de staat kan wensen om latere overtredingen te vervolgen onder de zogenaamde “gewone overtreder” wetten, die de classificatie kan escaleren tot het misdrijf niveau.,

gebruikmakend van ons vorige voorbeeld van petit diefstal, wat een misdrijf is, escaleert de wet van Florida automatisch petit diefstal tot een eerste graad misdrijf voor een persoon die eerder veroordeeld is voor een diefstal in de staat. Een persoon die twee keer veroordeeld is, voor kleine diefstal, zal aangeklaagd worden voor een derdegraads misdrijf.

De Classificatie en de mate van een misdrijf bepalen de straf., Voor misdrijven, waaronder misdrijf drugsdelicten, rijden onder invloed, Petit diefstal en dergelijke, de straf en boetes voor dergelijke misdrijven variëren van proeftijd tot een korte gevangenisstraf, meestal minder dan een jaar. Meestal worden ook boetes opgelegd, samen met gerechtskosten en de kosten van vervolging. Vaak, een persoon die nooit is veroordeeld voor een misdaad zal slechts een boete, zonder enige gevangenisstraf, voor een eerste keer misdrijf veroordeling. Dit is echter niet altijd het geval.,

een misdrijf wordt veel strenger behandeld en zal ook leiden tot het verlies van bepaalde rechten, waaronder het recht om te stemmen of een openbaar ambt te bekleden. U kunt zelfs worden geweigerd de uitgifte of verlenging van een Florida rijbewijs. Zware straffen variëren van een proeftijd tot een aantal jaren in een staatsgevangenis. Florida is ook een staat met de doodstraf, en dat betekent dat veroordelingen voor eerstegraads moord, met name met een bewezen periode van voorbedachte rade, kunnen resulteren in een doodstraf.

dit overzicht is uiteraard zeer breed en dient niet als juridisch advies te worden beschouwd., Het is bedoeld om een algemene verduidelijking te geven van de verschillen tussen de soorten misdrijven en hun classificaties en straffen. Ook is het van cruciaal belang om te onthouden dat elke staat anders is. Wat vormt een misdrijf in Florida kan een misdrijf in een andere staat, of vice versa. In Florida bijvoorbeeld is het bezit van een kleine hoeveelheid marihuana slechts een klein vergrijp. In Las Vegas, echter, elke hoeveelheid marihuana resulteert in een misdrijf aanklacht. Diefstal van $ 900 waarde van goederen in South Carolina is een misdrijf, maar dezelfde misdaad in Florida wordt behandeld als een misdrijf.,

een ander punt om rekening mee te houden is dat vaak een aanklacht door de politie op het moment van de arrestatie kan worden heroverwogen door de staat Advocaten Office tijdens hun periode van indiening, dat is ongeveer 21 dagen voor de datum van de arrestatie. Ik ben in het verleden zeer succesvol geweest met het overtuigen van de staat om geen aanklacht of aanklachten in te dienen of om een minder ernstige overtreding te overwegen.,

als u wordt beschuldigd van een misdrijf, is het belangrijk om met uw advocaat te overleggen over de feiten van uw zaak, de informatie die door de aanklager wordt gepresenteerd, uw verdedigingsmogelijkheden en de risico ‘ s die bij uw situatie betrokken zijn.