Articles

Felony Versus forseelse i Florida


forbrydelser klassificeres efter Type, og det samme er straffen

alvorligheden af en forbrydelse bruges normalt til at afgøre, om den er klassificeret som en forbrydelse eller en forseelse. Alle stater i USA behandler forbrydelser med langt større alvor end forseelser. For klassificeringerne er der selv grader af sværhedsgrad, hvad angår straffen for forbrydelsen. For eksempel, en forbrydelse i tredje grad behandles anderledes end en forbrydelse i første grad., En første grads forseelse behandles med mere sværhedsgrad end en anden grads forseelse.

Det er vigtigt at huske på, at lovene er skrevet for at give straffe for en række overvejelser, herunder tab, der kan være sket fysisk skade, motiviation, og dette gælder navnlig forbrydelser, som medfører tab af liv eller love og regler vedrørende organiseret kriminalitet – uanset om der var en periode med overlæg eller sammensværgelse, der er involveret.,

Misdemeanor forbrydelser klassificeres typisk som forbrydelser af ondskab eller hændelser, hvor der er mangel på vold, og de økonomiske tab er lave. Et perfekt eksempel på en forseelse kriminalitet er en petit tyveri. DUI er også klassificeret som en forseelse, men en sådan forbrydelse kan forbedres, hvis der har været alvorlige materielle skader, skader eller tab af liv.

forbrydelser er så kategoriseret på grund af alvorligheden af forbrydelsen, og afhængigt af den fysiske skade, materielle skader eller tab af ejendom kan en forbrydelse resultere i alt fra et par års prøvetid til liv i fængsel eller værre.,

den vigtigste ting at huske er, at når du er tiltalt for enhver forbrydelse, skal du altid behandle det alvorligt. Forseelser kan resultere i en mindre alvorlig straf, men i mange stater, inklusive Florida, jo flere gange du er dømt for den samme type forseelse med forseelse, jo mere sandsynligt kan staten ønske at retsforfølge efterfølgende lovovertrædelser i henhold til såkaldte “sædvanlige lovovertræder”-love, som kan eskalere klassificeringen til forbrydelsesniveauet.,ved hjælp af vores tidligere eksempel på Petit-tyveri, som er en forseelse, eskalerer Florida-loven automatisk petit-tyveri til en første grads forseelse for enhver person, der tidligere er dømt for et tyveri i staten. En person, der er blevet dømt to gange, for petit tyveri, vil blive sigtet for en tredje grad felony.

klassificeringen og graden af en forbrydelse bestemmer straf., For forseelse forbrydelser, herunder forseelse narkotika forbrydelser, DUI, petit tyveri og lignende, straffen og bøder for sådanne forbrydelser spænder fra prøvetid til en kort fængselsperiode, typisk mindre end et år. Bøder pålægges også typisk sammen med retsomkostninger og omkostningerne ved retsforfølgning. Ofte vil en person, der aldrig er blevet dømt for en forbrydelse, kun modtage en bøde uden nogen fængselsperiode for første gang forseelse overbevisning. Dette er dog ikke altid tilfældet.,en forbrydelse behandles meget mere alvorligt og vil også resultere i tab af visse rettigheder, herunder stemmeret eller offentligt embede. Du kan endda blive nægtet udstedelse eller fornyelse af et Florida kørekort. Felony sætninger spænder fra en periode med prøvetid til flere år i et statsfængsel. Florida er også en dødsstraf stat, og det betyder domme for første grads mord, især med en bevist periode med præmeditation, kan resultere i en dødsdom.

naturligvis er denne oversigt meget bred og bør ikke betragtes som juridisk rådgivning., Det er beregnet til at formidle en generel afklaring af forskellene mellem typer forbrydelser og deres klassifikationer og straffe. Det er også vigtigt at huske, at hver stat er forskellig. Hvad der udgør en forseelse i Florida kan være en forbrydelse i en anden stat, eller omvendt. For eksempel, i Florida, besiddelse af en lille mængde marihuana er kun en forseelse. I Las Vegas, imidlertid, enhver mængde marihuana resulterer i en forbrydelse. Tyveri af $ 900 værd af varer i South Carolina er en forseelse, men den samme forbrydelse i Florida behandles som en forbrydelse.,

en Anden ting at overveje, er, at ofte gange en beregning af politiet på tidspunktet for anholdelsen kan være op til fornyet overvejelse i den Stat, Advokater Kontor under deres indgivelse periode vindue, der er cirka 21 dage efter anholdelsen. Jeg har tidligere haft stor succes med at overtale staten til ikke at indgive en afgift eller afgifter eller overveje en mindre alvorlig lovovertrædelse.,

Hvis du er tiltalt for en forbrydelse, er det vigtigt at konsultere din advokat om fakta i din sag, de oplysninger, som anklageren har fremlagt, dine forsvarsmuligheder og de risici, der er involveret i din situation.