Articles

Forbrytelse Mot Forseelse i Florida


Forbrytelser Er Klassifisert Etter Type, Og Så Er Straffen

alvorlighetsgraden av en forbrytelse er vanligvis brukes til å avgjøre om det er klassifisert som en forbrytelse eller en forseelse. Alle stater i Usa behandle felonies med mye større alvorlighetsgrad enn forseelser. For klassifiseringer, seg selv, det er grader av alvorlighetsgrad, i form av straff for kriminalitet. For eksempel, en forbrytelse av tredje grad er behandlet annerledes enn en forbrytelse av første grad., En første grad forseelse er behandlet med mer alvorlig enn et sekund grad forseelse.

Det er viktig å huske på at lovene er skrevet for å gi straff for en rekke hensyn, herunder tap som kan ha skjedd, fysisk skade, motiviation, og – dette er spesielt sant for forbrytelser som involverer tap av liv eller lover som gjelder organisert kriminalitet, om det var en periode med overlegg eller konspirasjon som er involvert.,

Forseelse forbrytelser er vanligvis klassifisert som forbrytelser av ugagn eller hendelser der det er en mangel på vold og de økonomiske tapene er lave. Et perfekt eksempel på en forseelse kriminalitet er en petit tyveri. DUI er også klassifisert som en forseelse, men en slik forbrytelse kan forsterkes hvis det har vært alvorlig skade på eiendom, personskader eller tap av liv.

Felonies er så kategorisert på grunn av alvorlighetsgraden i forbrytelsen, og avhengig av den fysiske skader, skader på eller tap av eiendom, en forbrytelse som kan resultere i alt fra et par års prøvetid til livstid i fengsel, eller enda verre.,

Den viktigste tingen å huske er at når du blir siktet for en forbrytelse, bør du alltid behandle det seriøst. Forseelser kan resultere i en mindre streng straff, men i mange stater, inkludert Florida, jo flere ganger du er dømt for samme type forseelse kriminalitet, jo mer sannsynlig er det at staten kan ha et ønske om å straffeforfølge påfølgende straffbare handlinger under såkalte «vanlig offender» lover, som kan eskalere klassifisering til forbrytelse nivå.,

ved Hjelp av vårt tidligere eksempel på petit tyveri, som er en misdemenaor, Florida loven automatisk eskalerer petit tyveri til en første grad forseelse for en person som tidligere er dømt for tyveri i staten. En person som har blitt dømt to ganger, for petit tyveri, vil bli belastet med en tredje grad forbrytelse.

klassifisering og grad av kriminalitet bestemmer straff., For forseelse forbrytelser, inkludert forseelse narkotikaforbrytelser, DUI, petit tyveri og lignende, setningen og bøter for slike forbrytelser varierer fra prøvetid for en kort fengsel, vanligvis mindre enn ett år. Bøter også er typisk pålagt, sammen med saksomkostninger og kostnader av påtalemyndigheten. Ofte, en person som aldri har blitt dømt for en forbrytelse vil bare får en fin, uten noen fengsel, for første gang forseelse overbevisning. Imidlertid, dette er ikke alltid tilfelle.,

En forbrytelse kriminalitet er behandlet mye mer alvorlig, og vil også resultere i tap av visse rettigheter, inkludert retten til å stemme eller holder offentlig kontor. Du kan også nektes utstedelse eller fornyelse av en Florida førerkort. Forbrytelse setninger variere fra en periode på prøvetid på flere år i en statlig fengsel. Florida er også en død-straff state, og det betyr overbevisning for første grad mord, spesielt med et bevist periode med overlegg kan resultere i en setning av død.

selvfølgelig, denne oversikten er meget bredt og bør ikke betraktes som juridisk rådgivning., Det er ment å formidle en generell avklaring av forskjellene mellom typer av forbrytelser og deres klassifikasjoner og straff. Også, det er viktig å huske hver stat er forskjellige. Hva som utgjør en forseelse i Florida kan være en forbrytelse i annen stat, eller vice-versa. For eksempel, i Florida, som er i besittelse av en liten mengde marihuana er bare en forseelse. I Las Vegas, men eventuelle beløp av marihuana resulterer i en forbrytelse kostnader. Tyveri av $900 verdt av varer i Sør-Carolina er en forseelse, men den samme forbrytelsen i Florida er behandlet som en forbrytelse.,

en Annen ting å vurdere er at ofte en kostnad av politiet på tidspunktet for pågripelsen kan bli revurdert av Staten Advokater Kontor under deres innlevering perioden vindu, noe som er omtrent 21 dager form dato for arrestasjonen. Jeg har vært veldig vellykket i det siste med å overbevise staten å ikke fil et gebyr eller kostnader eller for å vurdere en mindre alvorlig forbrytelse.,

Hvis du er siktet for en forbrytelse, er det viktig å ta kontakt med advokat om de faktiske forhold i saken din, den informasjonen som er presentert av aktor, ditt forsvar valg og de risikoene som er involvert i situasjonen.