Articles

mynt luktar inte, du gör

forskare har sniffat ut orsaken till unken, ”metallisk” lukt du luktar efter hantering mynt eller röra metallföremål.

en ny studie finner att lukten av järn är ironiskt nog en typ av mänsklig kroppslukt, skapad av nedbrytningen av oljor i huden efter att ha rört föremål som innehåller elementet.

”att vi luktar själva metallen är faktiskt en illusion”, säger studieteammedlemmen Dietmar Glindemann vid universitetet i Leipzig i Tyskland.,

i ett experiment rapporterade sju försökspersoner att lukta metallisk lukt efter att deras händer kom i kontakt med järn. Forskare tog gasprover från försökspersonernas skinn och spårade lukten till 1-octen-2-one, en organisk molekyl som bildades när vissa oljor i huden sönderdelas.

forskare tror att det fungerar så här: när man rör föremål av järn orsakar svett från huden att järnatomerna får två elektroner. De dubbelt negativa järnatomerna reagerar med olja i huden, vilket gör att de sönderdelas och bildar 1-octen-2-one.,

eftersom blod innehåller järn, gnuggar blod över huden ger en liknande metallisk lukt, sa forskarna.

”att människor kan ”lukta” järn kan tolkas som en känsla för lukten av blod”, säger Glindemann.

  • när en kvinna luktar bäst
  • hur man gör kroppslukt luktar trevligt, i ett ord
  • urbana legender och myter
  • hur vi luktar

senaste nyheterna

{{articleName }}