Articles

Co To jest ślimak?

slug jest jednostką masy w amerykańskim powszechnym systemie jednostek, gdzie funt jest jednostką siły. Funt jest więc jednostką masy, ponieważ waga jest zdefiniowana jako siła grawitacji na obiekt. Podczas gdy siła funta i waga funta są powszechnie używanymi jednostkami w handlu w Stanach Zjednoczonych, ich stosowanie jest zdecydowanie odradzane w pracy naukowej. Standardowymi jednostkami dla większości prac naukowych są jednostki SI.,

a Newton może być postrzegany jako siła potrzebna do przyspieszenia 1 kg masy przy 1 m / s2. Przyspieszenie masy 1 kg przy 9,8 m / s2 wymagałoby 9,8 Newtonów, więc na Ziemi Masa 1 kg wynosi 9,8 Newtonów. Podobnie Funt może być postrzegany jako siła wymagana do przyspieszenia 1 pocisku masy z prędkością 1 stóp / s2. Ponieważ przyspieszenie grawitacyjne w amerykańskich jednostkach zwykłych wynosi 32,2 ft / s2, wynika z tego, że masa jednego ślimaka wynosi 32,2 funta.,

porównanie ślimaka i funta wyjaśnia, dlaczego rozmiar funta jest bardziej praktyczny dla handlu. Jednak przy dokładności osiągalnej w obecnych pracach naukowych, nie jest pożądane, aby waga obiektu była standardem, ponieważ wartość g zmienia się mierzalnie w różnych punktach na Ziemi. Znacznie lepiej jest mieć standard pod względem masy., Standardowy kilogram jest odniesieniem do masy dla prac naukowych.

te obiekty demonstracyjne zostały sfotografowane w Zig Peacock ' s excellent demonstration laboratory na Uniwersytecie Utah w Salt Lake City.

Obliczanie masy