Articles

Vad är en Slug?

slugen är massenheten i det amerikanska gemensamma systemet av enheter, där pundet är kraftenheten. Pundet är därför viktenhet eftersom vikt definieras som tyngdkraften på ett objekt. Medan pound force och pund vikt är de allmänt använda enheterna för handel i USA, är deras användning starkt avskräckt i vetenskapligt arbete. Standardenheterna för det mesta av det vetenskapliga arbetet är SI-enheterna.,

en newton kan ses vara den kraft som krävs för att accelerera 1 kg massa vid 1 m s2. För att accelerera en 1 kg massa vid 9,8 m / s2 skulle kräva 9,8 newtons, så på jorden är vikten av 1 kg 9,8 newtons. På samma sätt kan ett pund ses som den kraft som krävs för att accelerera 1 slug massa vid 1 ft/s2. Eftersom accelerationen av tyngdkraften i amerikanska gemensamma enheter är 32.2 ft / s2 följer det att vikten av en slug är 32.2 pounds.,

jämförelsen av slug och pundet gör det klart varför pundets storlek är mer än praktiskt för handel. Men vid den precision som kan erhållas i det aktuella vetenskapliga arbetet är det inte önskvärt att ha vikten av ett objekt som standard eftersom värdet av g förändras mätbart vid olika punkter på jorden. Det är mycket bättre att ha en standard när det gäller massa., Standard kilo är massreferensen för vetenskapligt arbete.

dessa demonstrationsobjekt fotograferades i Zig Peacock utmärkta demonstrationslaboratorium vid University of Utah i Salt Lake City.

beräkning av vikt