Articles

Hva er en Slug?

slug er en del av massen i OSS felles system av enheter, der pund er enhet for kraft. Pundet er derfor enhet vekt, siden vekten er definert som tyngdekraften på et objekt. Mens pund kraft og pund er mye brukt enheter for handel i Usa, deres bruk er sterkt nedprioritert i det vitenskapelige arbeidet. Standard enheter for de fleste av vitenskapelig arbeid er SI-enheter.,

En newton kan sees å være den kraft som trengs for å akselerere 1 kg masse på 1 m/s2. For å akselerere en 1 kg masse på 9,8 m/s2 ville kreve 9.8 newtons, så på Jorden vekt på 1 kg er 9,8 newtons. På samme måte, en halvkilo kan sees å være den kraft som trengs for å akselerere 1 slug av masse på 1 m/s2. Siden akselerasjon av tyngdekraften i OSS vanlige enheter er på 32,2 m/s2, følger det at vekten av en slug er på 32,2 pounds.,

Sammenligning av slug og pund gjør det klart hvorfor størrelsen av pund er mer praktisk for handel. Men på presisjon oppnåelig i dagens vitenskapelige arbeid, det er uheldig å ha vekten av et objekt som en standard fordi verdien av g ikke endre målbart på forskjellige steder på Jorden. Det er mye bedre å ha en standard i form av masse., Standard kilo er det masse referanse til det vitenskapelige arbeidet.

Disse demonstrasjon gjenstander ble fotografert i Sikk Peacock ‘ s utmerkede demonstrasjon laboratory ved University of Utah i Salt Lake City.

Beregning av vekt