Articles

Hvad er en Slug?

slug er masseenheden i det amerikanske fælles enhedssystem, hvor pundet er kraftenheden. Pundet er derfor vægtenheden, da vægten er defineret som tyngdekraften på et objekt. Mens pundstyrken og pundvægten er de udbredte enheder til handel i USA, frarådes deres anvendelse kraftigt i videnskabeligt arbejde. Standardenhederne for det meste af det videnskabelige arbejde er SI-enhederne.,

En newton kan anses for at være den kraft, der kræves for at fremskynde 1 kg masse på 1 m/s2. For at fremskynde en 1 kg ‘ s på 9,8 m/s2 ville kræve 9.8 newton, så på Jorden vægt på 1 kg er 9.8 newton. Tilsvarende kan et pund ses at være den kraft, der kræves for at accelerere 1 slug af masse ved 1 ft/s2. Da tyngdeaccelerationen i amerikanske fælles enheder er 32,2 ft / s2, følger det, at vægten af en slug er 32,2 Pund.,

Sammenligning af den skovsnegl og pund gør det klart, hvorfor størrelsen af det britiske pund er mere praktisk for handel. Men med den præcision, der kan opnås i det nuværende videnskabelige arbejde, er det uønsket at have vægten af et objekt som standard, fordi værdien af g ændrer sig målbart på forskellige punkter på jorden. Det er meget bedre at have en standard med hensyn til masse., Standard kilogram er massereferencen for videnskabeligt arbejde.

Disse demonstration objekter blev fotograferet i Zig Peacock ‘ s fremragende demonstration laboratorium ved University of Utah, Salt Lake City.

Beregning af vægt