Articles

ce este un Slug?

slugul este unitatea de masă din sistemul comun de unități din SUA, unde lira este unitatea de forță. Lira este, prin urmare, unitatea de greutate, deoarece greutatea este definită ca forța de gravitație pe un obiect. În timp ce forța lirei și greutatea lirei sunt unitățile utilizate pe scară largă pentru comerț în Statele Unite, utilizarea lor este puternic descurajată în activitatea științifică. Unitățile standard pentru majoritatea lucrărilor științifice sunt unitățile SI.,

Un newton pot fi considerate a fi forța necesară pentru a accelera 1 kg de masa la 1 m/s2. Pentru a accelera o masă de 1 kg la 9,8 m / s2 ar necesita 9,8 newtoni, deci pe pământ greutatea de 1 kg este de 9,8 newtoni. În mod similar, un kilogram poate fi văzut ca fiind forța necesară pentru a accelera 1 slug de masă la 1 ft/s2. Deoarece accelerația gravitației în unitățile comune din SUA este de 32,2 ft / s2, rezultă că greutatea unui slug este de 32,2 kilograme.,

Comparația dintre melc și lira face clar de ce dimensiune de lira este mai practic pentru comerț. Dar, la precizia obținută în lucrarea științifică actuală, nu este de dorit să avem greutatea unui obiect ca standard, deoarece valoarea lui g se schimbă măsurabil în diferite puncte de pe Pământ. Este mult mai bine să ai un standard în ceea ce privește masa., Kilogramul standard este referința de masă pentru lucrările științifice.

Aceste demonstrație obiecte au fost fotografiate în Zig-Păun e excelentă demonstrație de laborator de la Universitatea din Utah din Salt Lake City.

Calcul de greutate